Oprawa przenośna Ex LED e9310

EXTRA Ex LED CNBOP Em

PRIMA LED Ex

LED EXIT N

Typ Czas podtrzymania baterii
Przeciwwybuchowa oprawa ewakuacyjna LED EXIT N
z certyfikatem  CNBOP do stref 1;21,2;22
Czas podtrzymania awaryjnego – 3h

Wodniak Ex LED Najlepszy wybór

ACCIAIO Ex ECO LED