Grzejnik Ex przeciwwybuchowy GP 11

Grzejnik Ex

Grzejnik Ex przeciwwybuchowy GP 11

Opis i zastosowanie

Elektryczny grzejnik Ex przeciwwybuchowy GP 11 w osłonie ognio- i pyłoszczelnej jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach i przestrzeniach innych niż kopalnie metanowe, zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par palnych z powietrzem o temperaturze samozapłonu powyżej 200°C. Grzejnik jest przystosowany do ustawienia poziomego przez zamocowanie do stropu, podłogi lub ściany.

Grzejnik Ex przeciwwybuchowy GP 11 spełnia wymagania normy PN-92/E-08106 w zakresie pyłoszczelności (stopień 6) i ochrony przed bryzgami wody (stopień 4) oraz normę PN-83/E-08116 i PN-EN 50014+AC: 1997 dotyczących elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych. Grzejniki posiadają orzeczenie atestacyjne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego KDB Nr 00.048W z dnia 27.06.2000 r. wydane przez Główny Instytut Górnictwa – Kopalnię Doświadczalną „Barbara” w Mikołowie.

 

Dane techniczne

Typ Moc(W) Wymiary
długość x średnica (mm)
Ciężar
(kg)
Napięcie
GP 11 1100 1760 x 78/105/140 18

1/N/PE – 230V

50 Hz

 

 

Inne elementy grzejne Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym dobieramy i wyceniamy na zapytanie ofertowe.