EXTRA Ex LED CNBOP Em

PRIMA LED Ex

Puszka przeciwwybuchowa RK 01/514

Typ Opis
RK 01/514 Puszka rozgałęźna do kabli nieekranowanych 2,5/4 mm2 -690V, zaciski ZUG max. 5×4